PZU

Skuteczne ubezpieczenie nieruchomości w PZU

PZU to marka obecna na polskim rynku od dekad. Wśród wielu produktów firma oferuje ubezpieczenie nieruchomości. Zakres ochrony jest bardzo szeroki, a wysokość składki można dostosować do indywidualnych potrzeb i zasobności portfela. Zapewnia to spokój w przypadku wystąpienia pożaru, zalania lub innych sytuacji losowych związanych z naszym nieruchomością.

Szeroki zakres polisy

Ubezpieczenie nieruchomości zwykle jest wykupywane po to, aby uzyskać środki finansowe po wystąpieniu szkody w domu lub mieszkaniu. Wiele osób obawia się włamania lub poważnej awarii sprzętu pracującego w pomieszczeniach. Firma PZU obejmuje ochroną obie te sytuacje. W zakresie polisy wchodzi aż 18 różnych przypadków losowych, w tym uderzenie pioruna, powódź, huragan, eksplozja, a nawet upadek samolotu. Odszkodowanie uzyskamy po uszkodzeniu urządzeń, na przykład, po wystąpieniu przepięcia w instalacji elektrycznej. Dzięki temu możemy więc zaoszczędzić sporą ilość gotówki.

Ruchomości i elementy stałe

W przypadku włamania i kradzieży PZU wypłaca środki za utracone wyposażenie oraz sprzęt RTV i AGD. Oprócz komputerów czy laptopów warto wymienić sprzęt sportowy, odzież i biżuterię. Ubezpieczone są także instalacje, meble i sprzęt, które wchodzą w skład stałych elementów nieruchomości. Może być to parkiet lub glazura, co nie zawsze jest uwzględniane przez inne firmy ubezpieczeniowe. Ochroną można objąć też ruchomości, które są przechowywane w tymczasowym miejscu zamieszkania, na przykład domu akademickim lub wynajętym mieszkaniu. Jest to kompleksowa ochrona pozwalająca na przywrócenie stanu posiadania sprzed kradzieży.

Uszkodzenia instalacji

W PZU polisa może obejmować szkody wynikłe z działania instalacji gazowej lub elektrycznej w budynku. Ma to zastosowanie nawet wówczas, gdy nie wykonamy na czas przeglądu technicznego instalacji. Firma deklaruje, że w takiej sytuacji wypłaca odszkodowanie do 50% sumy ubezpieczenia. Jest to nowość na polskim rynku, wprowadzona w drugiej połowie 2021 roku. W wariancie Assistance możliwa jest też organizacja naprawy uszkodzonego sprzętu lub zdalną pomoc. Ma to szczególne znaczenie w okresie pandemii koronawirusa.

Sposoby określania wartości

Nieruchomość można ubezpieczyć według wartości nowej lub rzeczywistej. Pierwszy sposób oznacza, że firma weźmie pod uwagę wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego. Jeśli więc uszkodzeniu ulegnie komputer, PZU wypłaci kwotę potrzebną do zakupu sprzętu podobnej klasy. Wartość rzeczywista jest natomiast obliczana przez określenie wartości sprzętu z jednoczesnym pomniejszeniem o stopień zużycia technicznego. Jest to mniej korzystny wariant, ale w wielu wypadkach może mieć zastosowanie, jeśli weźmiemy pod uwagę niższą cenę składki ubezpieczeniowej.

Umowa ubezpieczenia nieruchomości w PZU może mieć różne warunki. Firma umożliwia dostosowanie zakresu usług do potrzeb klienta. Podczas zawierania umowy trzeba pamiętać, aby suma ubezpieczenia pozwalała faktycznie zniwelować skutki kradzieży mienia lub uszkodzenia nieruchomości. Możemy wtedy spać spokojnie podczas wyjazdu biznesowego lub urlopu z najbliższymi.

 

PZU

Ubezpieczenie mienia w PZU SA

Ubezpieczenie mienia w PZU należy do ubezpieczenia majątkowego. Polisie ubezpieczeniowej od mienia podlega nasz prywatny majątek fizyczny, czyli wszelkie dobra będące w naszym posiadaniu. Ubezpieczeniu podlega mienie prywatne oraz należące do naszej firmy. Najczęściej wybieranym przez klientów ubezpieczeniem jest polisa na dom, mieszkanie oraz siedziby firmy i samochodu. Wszystkie polisy na dom oraz mieszkanie określa się jako polisy ubezpieczeniowe od mienia. Z kolei firmy bardzo często korzystają z dodatkowej formy ubezpieczenia na wypadek takich zdarzeń losowych jak magazynowanie, transport, zniszczenie towaru lub wypadku. W ramach ubezpieczenia mienia klient ma możliwość wykupić polisę ochraniające wszelkie dobra, które są niezwiązane ze swoim miejscem zamieszkania. Majątek, który podlega polisie ubezpieczeniowej, można podzielić na mienie, stałe elementy oraz ruchomości domowe.

Co to jest mienie ruchome?

Kupno domu lub mieszkania wiąże się z bardzo dużymi inwestycjami, które należy zawczasu jak najlepiej zabezpieczyć. Z drugiej strony dorobkiem naszego życia nie jest tylko i wyłącznie konstrukcja oraz jej wykończenie, ale również mienie ruchome, które znajduje się w domu lub mieszkaniu. Mienie ruchome to nic innego jak wszelkie dobra, które są w naszym posiadaniu oraz które można bez użycia narzędzi i siły przenieś w inne dowolne miejsce. Przedmioty naszego codziennego użytku również podlegają ochronie ubezpieczenia. Należy tu wymienić takie przedmioty jak sprzęt RTV/AGD, który w naszych domostwach ma największą wartość. Oczywiście poza zniszczeniem wszystkich przedmiotów w naszym domu istnieje także możliwość ich kradzieży. Dlatego ubezpieczenie od mienia obejmuje swoim zakresem kradzieży przedmiotów związanego z włamaniem do naszego domu. Jeżeli zostawimy przedmioty na balkonie lub na tarasie ubezpieczalnia nie wypłaci nam odszkodowania. Dlatego warto rozszerzyć pakiet o dodatkową polisę, która swoim zasięgiem obejmuje wysokie niedbalstwo. 

Czym są elementy stałe w ubezpieczeniu mienia?


Polisa ubezpieczeniowa od mienia stałego dotyczy tylko i wyłącznie murów, jeśli dojdzie do zdarzenia losowego przykładowo usterki wyposażenia, wówczas może się okazać, że podstawowa polisa jest niewystarczająca. Elementy stałe częściej ulegają szkodzie od samej konstrukcji, na której zbudowany jest budynek.  

PZU

Od jakich zdarzeń ochrania nas ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie nieruchomości w PZU (więcej o ofercie: https://superpolisa.pl/partner/powszechny-zaklad-ubezpieczen/) pozwala na zabezpieczenie domu lub mieszkania, a także całe jego wyposażenie, które znajduje się w środku. Ubezpieczenie od nieruchomości obejmuje również garaż oraz wszelkie inne budynki, które znajdują się na posesji ubezpieczanej nieruchomości. Swoim zakresem obejmuje także życie oraz zdrowie wszystkich domowników na wypadek zdarzeń losowych. Polisa przeznaczona jest w głównej mierze wszystkim właścicielom oraz najemcom mieszkań lub domów, oraz przeznaczona jest dla osób, które dopiero budują lub remontują swoją nieruchomość. Przed nieprzewidzianymi zdarzeniami lub po prostu z czystego rozsądku chcemy zazwyczaj zabezpieczyć to, co materialnie, jest dla nas najcenniejsze. Podstawowy wariant polisy ubezpieczeniowej obejmuje mienie, czyli cały nasza majątek fizyczny, który może być zlokalizowany w jednym miejscu oraz w żaden sposób nie jesteśmy go w stanie przenieść. Polisa ubezpieczeniowa od mienia prywatnego, które należy do firmy, zabezpiecza mury budynku, czyli nasz dom, mieszkanie, budynek gospodarczy lub garaż.

Od jakich zdarzeń ochrania nas ubezpieczenie nieruchomości?

Dobrze dopasowana polisa pod indywidualne wymagania oraz dodatkowe pakiet gwarantują maksymalne zabezpieczenie naszej nieruchomości od niemal wszystkich ryzyk. W zależności od naszej potrzeby możemy podjąć decyzję czy ubezpieczamy się od konkretnego mienia, czy też korzystamy z polisy ubezpieczeniowej, która obejmuje swoim zasięgiem niemal wszystkie zdarzenia. Mamy wówczas praktycznie stuprocentową gwarancję, że cały nasz dobytek, czyli dom oraz całe jego wyposażenie będzie zabezpieczony na wypadek zdarzeń losowych. Osoby prywatne mogą zabezpieczyć się od takich ryzyk jak pożar domu, zalanie, kradzież, wyładowanie elektryczne, przepięcie instalacji gazowej lub elektrycznej.

Dodatkowe pakiety ubezpieczenia nieruchomości


Ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowy pakiet, który obejmuje takie ryzyka jak ubezpieczenie mienia od stłuczenia klub pęknięcia. Ubezpieczenie sprzętu od wszelkich ryzyk przykładowo przepięcie piorunowego lub elektrycznego. Ubezpieczenie prywatnego mienia firmowego, które wykorzystujemy na co dzień do prowadzenia firmy i wchodzą w skład naszego majątku. Pomoc informatyka, który za pomocą wsparcia zdalnego pomoże rozwiązać problem z oprogramowaniem. Ubezpieczenie obejmuje również ochronę obiektów, które nie są trwale związane z gruntem jak domki holenderskie.

.